Tag: SSNI-546

Bạn học dáng nuột và những buổi học riêng cực thỏa mãn

Bạn học dáng nuột và những buổi học riêng cực thỏa mãn. Đây là lần đầu tiên anh giết người. Anh ta kinh hoàng nhìn vào lòng bàn tay của mình, không thể tin được rằng mình đã hủy diệt hai mạng sống chỉ bằng hai lòng bà...